Klicka på nedanstående karta för större text.

12 september 2019 - När skall den farliga E18-korsningen vid Töcksmarks kyrka få en säker utformning? Det är väl inte så att det måste hända ett visst antal olyckor innan ärendet hamnar på dagordningen? På Markanvändningskartan i fördjupade översiktsplanen för Töcksfors finns fem befintliga och planerade områden söder om E18. Ett problemområde för utvecklingen söder om E18 är just den farliga E18-korsningen. Kommunen kommer bl a att ta upp problemområden för utveckling i samband med info- och samrådsmötet i församlingshemmet den 18 september kl 18.30, dit alla Töcksforsbor är inbjudna.
11 mars 2018 - Trafikolycka i den aktuella korsningen.
Ödehuset vid Strandpromenaden i centrala Töcksfors förfaller. Alla byggnader ska hållas i vårdat skick och underhållas så att både utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets kulturhistoriska värde så att det som är värdefullt bevaras (Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap. 14 §). Om inte fastighetsägaren underhåller sitt hus, så att det förfaller, kan kommunen göra en tillsyn samt ett åtgärdsföreläggande om att underhålla (PBL kap.11). Kulturmiljö-programmet för Töcksfors tätort ger denna byggnad röd markering, vilket betyder att detta är en särskilt värdefull byggnad.
15 september 2019 - Renoveringen av Kulturladan fortsätter. Nu är det dags för kossornas tidigare bostad att få en makeover.

Töcksfors nya mellanstadieskola
invigning 19 september kl 12.00

klicka på bilderna nedan för större text

Nedräkningen har startat - 21 dagar kvar

Rivningen av Centrumkiosken i Töcksfors ändrad till vecka 41.

Kommunen bjuder in dig till informations- och samrådsmöte 
i Töcksmarks Församlingshem den 18 september kl 18.30, 
det handlar om utveckling av Töcksfors tätort.
Se nedanstående underlag.

Fördjupad översiktsplan och
Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort


Ta del av underlaget som nu finns ute för samråd.

Klicka på länkarna nedan
Fördjupad översiktsplan
Kulturmiljöprogram

Det finns en facebook sida där du kan lämna synpunkter
på underlaget - klicka här


Om du inte har möjlighet att logga in på facebook lämnar du
senast den 30 september dina synpunkter skriftligt till 
Daniel Nordholm, Box 906, 672 29 ÅRJÄNG eller daniel.nordholm@arjang.se

 

Välkommen till Töcksfors

Här visar jag bilder från Töcksfors med
närmaste omgivning, gå in under de olika
flikarna i innehållsförteckningen längst 
upp på sidan. Det senaste finns under
fliken Hänt. 

Besök även www.töcksforsarkivet.se
Där finner du bilder, videofilmer och
inspelade samtal m m från tidigare år. 


Bilder från hela Årjängs kommun finns på
Årjängs bildgalleri, www.bildgalleriet.se

På sidan www.värmlandsbilder.se
visar jag bilder från mina turer i Värmland.

Jag prioriterar verksamheter som visar miljö-
och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för datorskärm
och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Töcksfors vid E18 i västra Värmland, 
halva vägen Karlstad - Oslo.

Värmlandstrafik´s nya linjebuss på linje 700 Töcksfors - Årjäng - Karlstad - Årjäng - Töcksfors - kilcka på bilden.
Flixbus linje Stockholm - Oslo - Stockholm använder hållplatserna vid E18, ca 1 km från Töcksfors centrum i riktning mot Årjäng, för av- och påstigning - klicka på bilden.

Som det var

1940-talet - Arvikabussen har anlänt och lossar varor vid Handelsbolaget och Kvarnen.

Som det är

23 mars 2016 - Värmlandstrafiks buss har anlänt från Karlstad och kör vidare på linje 701 till Töcksfors Handelspark.

Följande personer har
bidragit med bilder :
 
Walter Christofferson
Sverre Sanamon
Gerd Sanamon
Henry Moberg
Kerstin Labraaten
Karin Skafjeld Andersson
Detlef Wolf
Roger Andersson
Peter Labraaten